Travel Info : Travel News

TRAVEL News

 작성자  관리자
 작성일  2022-02-04
 제 목  베트남 입국 규정 업데이트 (22년 2/4 업데이트)

안녕하세요?
기업의 성공과 함께하는 예카비즈입니다.

 

베트남 입국과 관련된 업데이트입니다.

당사 홈페이지에 업로든 된 내용과 동일 합니다.

베트남 건강 검역 신고 사이트http://tokhaiyte.vn/ 이용 방법을 추가 하였습니다.

 

한국어 링크 

https://www.vietnamairlines.com/kr/ko/travel-alerts/2021/travel-advisory

첨부 파일에 입국 시 필요한 어플리케이션 다운로드 링크가 있으니 참고 바랍니다.

베트남어와 영어는 하기 링크를 확인 해 주시고 베트남 이민국 연락처 공유 드립니다. 

 

베트남어 링크

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/vietnam-airlines/press-room/travel-advisory/2021/1105-VI-Quy-dinh-nhap-canh-Viet-Nam

영어 링크

https://www.vietnamairlines.com/vn/en/vietnam-airlines/press-room/travel-advisory/2021/1105-VI-Quy-dinh-nhap-canh-Viet-Nam

베트남 이민국(National Web Portal on Immigration)

Contact | Cục quản lý xuất nhập cảnh (xuatnhapcanh.gov.vn)

 

감사합니다.

*출처- 베트남 항공